w

آموزش و پشتیبانی نرم افزار

WEBSITE SUPPORT

آموزش و پشتیبانی نرم افزار
  • برآیند متعهد می باشد تا زمان حصول رضایت نماینده کارفرما نسبت به دریافت آموزش کامل؛ آموزش را منتقل نماید.
  • جهت تسریع امور و تنظیمات نهایی و خروجی هر چه بهتر در پروژه ها، برآیند توصیه می نماید محل آموزش در محل شرکت برآیند باشد.
  • در صورت نیاز به تنظیمات دقیق تر و یا بهبود روش ها، نیروهای فنی مستقر در برآیند؛ در حین جلسه این امر را تحقق بخشند.
  • کار کردن با سیستم مدیریت محتوای آسانا به قدری آسان است که در جلسه حضوری نیاز به دستگاه recorder، فیلمبرداری، یادداشت برداشتن و موارد مشابه نیست.
  • مسلما در سریعترین زمان ممکن بر این سیستم مسلط خواهید شد.
  • پس از تحویل موضوع قرارداد و دریافت آموزش های لازم، قرارداد وارد مرحله پشتیبانی می گردد.
  • بخش مهم یک قرارداد نرم افزاری مربوط به پشتیبانی قرارداد می باشد.
  • شرکت برآیند ضمن قرارداد تعهد می نماید تا در طول مدت سه ماه/شش ماه یا یکسال(بر اساس نوع قرارداد) به پشتیبانی کامل وب سایت شما بپردازد.